TNP

Triaden Utvidelse senter: 15/6 Endret kjøremønster og adkomst senter

Mandag 15/6 stenger dagens innkjøring til p-plass fra Skårersletta. Ny innkjøring/adkomst flyttes nærmere NAV bygget og vedsiden av anleggsveien. se vedlagt skisse.innkjøring Pplass uke 25 Det blir nå kun mulig kjøre inn på p-plassen i fra sørgående kjørefelt i...

TNP

Triaden P-hus: Tidlig oppstart 25/6

Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden. er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt til  ca kl 22. Det kommer til å være noe støy...

TNP

Triaden P-hus: tids stengt passasje fra skårersletta

Fra og med mandag 8/6 vill gjennomgangen fra skårersletta til gamleveien 88c og inngang til Triaden Storsenter være stengt i tidsrommet mellom kl 06:00-09:00 mandag - fredag. se vedlagt skisse stengt passasje Dette gjøres for å kunne heise betong og stålelementer i...

TNP

Triaden P-hus: Tidlig oppstart 28-29/5 og 18-6

varselet gjelder 28/5 - 29/5 og 18/6 Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden. er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt til  ca kl...

TNP

Triaden Ombygging: helge-/nattarbeid Coop Extra 22/5 -28/6

I forbindelse med oppgradering av tekniske anlegg i Coop Extra, vil det forgå kvelds- og nattarbeid utenfor butikkens åpningstider i helgene fremover. Arbeidet vil foregå fra lørdag 23/5 kl 20:00 - mandag 25/5 kl 06:00, og vil pågå hver helg tom 27-28/6.2020. Alt...

TNP

Triaden Utvidelse senter: oppstart arbeider mot skårersletta.

Stø Entreprenør er i gang med selve utvidelsen av Triaden storsenter. I disse dager er det forberedende arbeider som pågår. i Juni er det oppstart med spuntarbeider som vil pågå ut ca august. Tirsdag 19/5 stenger vi fortauet i skårersletta på siden mot Triaden. se...

TNP

Triaden P-hus: Tidlig oppstart Onsdag 13/5-20. Støpearbeider

Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden 13/5, er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt til  ca  22. Det kommer til å være litt...

TNP

Triaden P-hus: Demontering av kran 8/5 og 14/5

kranen som står på plassen utenfor Coop Extra skal demonteres i to etapper. Se under for hva som skjer disse to datoene. Rådman paulsens gate 2, Lørenskog - STØ Entreprenør AS Fredag 8/5 kl 21:00 til 24:00 - Demontere 2 deler av kranens utligger/jib bom. -  Det...

Erik Johansen

Informasjon om asfaltarbeider i Skårerfaret

Det skal utføres asfalt arbeider i Skårerfaret i uke 20. Tirsdag 12 mai: fresing av asfalt mellom 07:00- 16:00 Onsdag 13 mai og torsdag 14 mai: 07:00-19:00 vil det pågå asfaltering. Det kan i korte perioder bli redusert fremkommelighet i Skårerfaret, men være tilkomst...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke