Ragnhild Aagesen

Nordliveien holdes stengt fram til lørdag 25. juli.

Isachsen Anlegg har funnet udetonert sprengstoff i Nordliveien som stammer fra en ombygging av veien på slutten av 1980-tallet. Vi har satt i verk ekstra sikkerhetstiltak for å sørge for at det skal være trygt for arbeiderne å jobbe på anlegget og trygt for folk å...

TNP

Skåreløkka BT.1 Spunting mellom BT.1 & BT.2

I forbindelse med oppføring av boligblokk på Skåreløkka ved Rådmann Paulsens gate, så vil det i perioden 6/7-17/7 foregå spunting mellom byggetrinn.1 & 2 på Skåreløkka. Vi ber om forståelse for arbeider som vil bli utført i denne perioden.   STØ Entreprenør...

TNP

Triaden Utvidelse senter: 15/6 Endret kjøremønster og adkomst senter

Mandag 15/6 stenger dagens innkjøring til p-plass fra Skårersletta. Ny innkjøring/adkomst flyttes nærmere NAV bygget og vedsiden av anleggsveien. se vedlagt skisse.innkjøring Pplass uke 25 Det blir nå kun mulig kjøre inn på p-plassen i fra sørgående kjørefelt i...

TNP

Triaden P-hus: Tidlig oppstart 25/6

Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden. er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt til  ca kl 22. Det kommer til å være noe støy...

TNP

Triaden P-hus: tids stengt passasje fra skårersletta

Fra og med mandag 8/6 vill gjennomgangen fra skårersletta til gamleveien 88c og inngang til Triaden Storsenter være stengt i tidsrommet mellom kl 06:00-09:00 mandag - fredag. se vedlagt skisse stengt passasje Dette gjøres for å kunne heise betong og stålelementer i...

TNP

Triaden P-hus: Tidlig oppstart 28-29/5 og 18-6

varselet gjelder 28/5 - 29/5 og 18/6 Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden. er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt til  ca kl...

TNP

Triaden Ombygging: helge-/nattarbeid Coop Extra 22/5 -28/6

I forbindelse med oppgradering av tekniske anlegg i Coop Extra, vil det forgå kvelds- og nattarbeid utenfor butikkens åpningstider i helgene fremover. Arbeidet vil foregå fra lørdag 23/5 kl 20:00 - mandag 25/5 kl 06:00, og vil pågå hver helg tom 27-28/6.2020. Alt...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke