TNP

Triaden Utvidelse: Forlenget arbeidstid uke 26 og 27

I forbindelse med pelearbeider på Triaden, har vi behov for å utvide arbeidstiden på plassen frem til ca 20:30 mandag til onsdag i uke 26 og 27. dette for at arbeidet ikke skal gå ut i fellesferien. se bilde under for plassering av arbeidet dette gjelder. STØ...

Ragnhild Aagesen

Arbeider i Skårerparken

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta blir vi i tiden fremover nødt til å sperre av større deler av Skårerparken. På hjørnet ved Sigurds vei skal vi bygge en varmesentral for oppvarming av sykkelveiene og fortauene i Skårersletta. I tillegg skal vi flytte en...

TNP

Triaden Utvidelse: sprengningsarbeider

Det har under utgravning for utvidelsen av Triaden blitt avdekket fjell som må sprenges vekk. Førstkommende lørdag 12/6 borrer vi hull for sprengladninger. selve ladninger og sprengninger gjøres mandag/tirsdag uke 24 alle sprengninger varsles med lydsignal og vaktmenn...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta – arbeider i juni

I Skårersletta pågår det nå arbeider i fire områder parallelt. Utenfor Triaden mot Gamleveien Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. Vi kommer også til å begynne arbeidet med å etablere ledninger for...

Jørn Bråteng

Nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51

Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år. Nye Bårliskogen aktivitetssenter har behov for permanente lokaler med sine 35 besøkende og 16 ansatte. De besøkende...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta – arbeider i mai

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi skifte ut vann- og avløpsledningene i området. I deler av Skårersletta ligger vann- og avløpsledningene inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er delvis utfordrende, med mye bløt leire og høy...

TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 9/5

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 09.05.21. I den forbindelse vil det stå parkert en pumpebil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 11:00-14:00. STØ Entreprenør 04/05-2021

Frida Ljøner Waller

Informasjon om arbeidene i Skårersletta

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta skal vi sprenge vekk fjellmasser ved krysset til Løkenåsveien og sørover, langs Jysk. Vi har fjernet noe fjellmasser, men er ikke helt ferdig med dette arbeidet. Sprengningsarbeidene for fortsetter mandag 29. mars og...

Ragnhild Aagesen

Spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påske

De varslede spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påsken. Planlagt dato for oppstart er 6. april. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke