Ragnhild Aagesen

Spuntarbeidene i Skårersletta starter i midten av mars

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre...

TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 21/2-21

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 21.02.21. I den forbindelse vil det stå parkert en lastebil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 10:00-15:00. STØ Entreprenør 19/02-2021  

Ragnhild Aagesen

Mandag starter ombyggingen av Skårersletta 

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal legge til rette for et attraktivt...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab anlegg skal...

TNP

Triaden P-hus: omkobling av vannledning kl 22:00 – 06:00

Det vil i kveld den 19/11 kl 22:00 og frem til kl 06:00 bli utført arbeider med omkobling av vannledning ved Skårersletta i samarbeid med Lørenskog kommune. vannet vil være avsteng i perioden arbeidet pågår. De som blir påvirket av vannavslaget er blitt varslet i...

TNP

Triaden P-hus og ombygning: Brannalarmtester og helgearbeider.

Det nærmer seg første delåpning den 23/11 og vi er inne i en hektisk sluttspurt. det vill derfor jobbes helgene 14-15 og 21-22 november hvor det i hovedsak vill utføres rydding innvendig i bygget. Test av brannalarmanlegg: onsdag 18/11 og fredag 20/11 vil det være...

TNP

Triaden P-hus: Stengt inngang og passasje fra skårersletta.

Fra og med i morgen Tirsdag 27/10-20 kl 07:30 stenges inngangen ved Mester Grønn i plan 0. Parkeringsplassen med innkjøring fra skårersletta stenges, det samme gjør passasjen inn til Gamleveien 88C. Beboere i Triaden sameie bes benytte inngang B ved Extra denne...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke