Lørenskog sentrum skal utvikles som kommunesenter med servicenæringer, handel, boliger, serveringssteder, kultur og andre sentrumsfunksjoner. Området får kollektivknutepunkt og framtidig banetrasé som utgangspunkt for fortetting.

Framover vil det bygges mange boliger, veier, parker, torg og møteplasser i Lørenskog sentrum. Det betyr at det kan være mange spørsmål rundt byggearbeidene som dukker opp for deg som nabo. Utbyggerne har hver sine tomter som du ser av kartet under:

Kart over Lørenskog sentrum

Hver enkelt utbygger har ansvar for kommunikasjon rundt bygging på egen tomt og tilliggende infrastruktur. Utbyggerne legger ut informasjon og varsler på denne nettsiden.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke