Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har en flere bygg- og anleggsprosjekter i sentrum.

 

  • Skårersletta skal utvikles til å bli en hyggelig sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Anleggsarbeidene starter i januar 2021 og skal pågå fram til oktober 2022. Det siste laget med asfalt og grøntarbeider skal utføres våren 2023. Du kan lese mer om Skårersletta på prosjektets nettside.
  • Garchinggata – Lørenskog kommune bygger en ny hovedadkomst fra Nordliveien og Skårersletta til Skårer vest . Den skal være ferdig innen utgangen av 2020. Gata har fått navnet Garchinggata og er oppkalt etter Lørenskogs vennskapskommune Garching i Tyskland. Garchinggata blir en tverrforbindelse mellom Nordliveien og Skårersletta og den skal ha innkjøring fra krysset ved Skårersletta 53, hvor Apotek 1 Gruppen holder til. Du kan lese mer om Garchinggata på prosjektets nettside.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke