Triaden Utvidelse Ombygging – Arbeid første og andre pinsedag

I forbindelse med ombyggingsprosjektet på Triaden, er vi nødt til å benytte pinsedagene for inntransport av hulldekker inn i eksisterende kjøpesenter. Hulldekkene skal erstatte tidligere rullebånd inne på senteret. Arbeidet vil bestå av tunge og krevende løft som må...

Triaden Utvidelse Ombygging – Utvidet arbeidstid fra kl 06:00-07:00

I forbindelse med ombyggingsprosjektet på Triaden, er vi nødt til å starte tidligere med opp-/nedheisning av bygningskonstruksjoner med bruk av tårnkran over dagens varemottak. Dette for å unngå at varemottaket må stenge hele dagen, slik at butikkene på senteret...

Triaden Utvidelse P-hus: søndagsarbeid 9/1 montering av rekkverk

Det vil bli arbeider ved innkjøring til parkeringshus utenfor Extra, førstkommende søndag 9/1 fra kl 08. Det skal monteres rekkverk over innkjøringen og vi har derfor behov for å gjøre dette en dag med minimal trafikk. Et kjørefelt vil bli sperret om gangen, så det...

Triaden Utvidelse Idrettshall – Kveldsarbeid 13.12

Det er planlagt levering av fagverksbjelke til Triaden Idrettshall førstkommende mandag, 13. desember. Arbeidet er planlagt fra klokken 21:00. Fagverket kjøres inn ved rundkjøringen Gamleveien/Skårersletta og bort til Idrettshallen ved Skårersletta 63, der fagverket...