Triaden Utvidelse senter: søndagsarbeid 11/10

Det er planlagt søndagsarbeid utenfor inngangen til Triaden Storsenter ved Egon, søndag 11.10.20. Arbeidet vil bestå av rigging av kran, utheising av gamle rullebånd og nedrigg av kran. Beregnet oppstart er kl 10:00.

Triaden P-hus: Forlenget arbeidstid uke 40 til 43

Vi nærmer oss ferdigstillese av råbyggsmontasjen for nytt parkeringshus Triaden. i den forbindelse er det nødvendig å utvide arbeidstiden for å ferdigstille denne montasjen. ny arbeidstid mandag til fredag blir nå 07:00 til 21:00 (dette gjelder i ukene 40-43) Det vill...

Triaden Utvidelse senter: søndagsarbeid 20/9

Det vil stå en lastebil/bulkbil utenfor Triaden Lørenskog Storsenter (P-hus) på dagtid søndag 20/9. Dette i forbindelse med flytsparkling av gulvarealer inne på eksisterende senter.

Triaden P-hus: 24/8 Stengte innganger og fjernvarme arbeider.

I forbindelse med etablering av nytt overvannssystem og tilførsel av strøm til det nye p-huset, Stenger inngangen ved Extra fra Mandag 24/8 til Mandag7/9. Det blir også oppstart av fjernvarme og høyspent trasè langs fasaden i sør(ved Egon) se vedlagt...

Triaden Utvidelse: Infobrev Juli 2020

Vi er nå ferdig med fellesferien, og vi håper alle har hatt en fin ferie. På Triaden har vi utført noe arbeid gjennom ferien, selv om det har vært mindre produksjon enn vanlig. Det vil i ukene fremover ta seg opp igjen til normal drift, og vi vil utover høsten utføre...