Endret kjøremønster i Sverres vei

Lørenskog kommune legger nye vann- og avløpsledninger fra Skårerparken til Metro senter. Det eksisterende ledningsnettet i området er gammelt, og som følge av utbyggingen i sentrum er det behov for å øke kapasiteten på vannforsyningen. Prosjektet er godt i gang med...

Skårersletta – arbeider i juli

Vi arbeider med å bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig sentrumsgate. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i juli.   Gamleveien – Skårerfaret Vi skal utføre gravearbeider i fortauet ved krysset...

Sprengningsarbeider i Skårerparken

I deler av Skårerparken skal bakkenivået senkes. Vi har gravd opp og kjørt ut en del masser, og vi har nå støtt på fjell som må fjernes. Det skal vi sprenge vekk i neste uke (uke 27) og ved behov i uke 30.   Nyttig informasjon i forbindelse med...

Arbeider i Skårerfaret natt til fredag 24. juni

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta, fornyer og oppgraderer vi vann- og avløpsnettet i sentrum. Nå skal vi skifte ut ledninger som går på tvers av Skårerfaret. Det betyr at vi skal rive asfalt, grave ut grøft og tippe masser. Av hensyn til trafikkavviklingen...

Skårerparken – nyhetsbrev juni og juli 2022

I mai startet Agaia AS på oppdrag fra Lørenskog kommune de fysiske arbeidene med å anlegge Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal...