Arbeider i Skårerparken

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta blir vi i tiden fremover nødt til å sperre av større deler av Skårerparken. På hjørnet ved Sigurds vei skal vi bygge en varmesentral for oppvarming av sykkelveiene og fortauene i Skårersletta. I tillegg skal vi flytte en...

Ombygging av Skårersletta – arbeider i juni

I Skårersletta pågår det nå arbeider i fire områder parallelt. Utenfor Triaden mot Gamleveien Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. Vi kommer også til å begynne arbeidet med å etablere ledninger for...

Ombygging av Skårersletta – arbeider i mai

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi skifte ut vann- og avløpsledningene i området. I deler av Skårersletta ligger vann- og avløpsledningene inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er delvis utfordrende, med mye bløt leire og høy...