Skårerparken – nyhetsbrev september 2022

Agaia AS og Lørenskog kommune har nå kommet godt i gang med anleggsarbeidet i Skårerparken. Ved inngangen til september 2022 går fremdriften i prosjektet som planlagt. Oppsummering av hovedaktiviteter i august 2022 I august 2022 har hoveddelen av våre arbeider...

Skårerparken – nyhetsbrev august 2022

Agaia AS og Lørenskog kommune har nå kommet godt i gang med anleggsarbeidet i Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal bli et godt...

Skårersletta – arbeider i august

Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i august.   Gamleveien-Skårerfaret Vi skal utføre gravearbeider i fortauet ved krysset...