Arbeider i Skårerfaret natt til fredag 24. juni

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta, fornyer og oppgraderer vi vann- og avløpsnettet i sentrum. Nå skal vi skifte ut ledninger som går på tvers av Skårerfaret. Det betyr at vi skal rive asfalt, grave ut grøft og tippe masser. Av hensyn til trafikkavviklingen...

Skårerparken – nyhetsbrev juni og juli 2022

I mai startet Agaia AS på oppdrag fra Lørenskog kommune de fysiske arbeidene med å anlegge Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal...

Skårersletta – arbeider i juni

Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger samtidig. Her kommer en oversikt over hvilke arbeider som skal utføres i juni.   Gamleveien-Skårerfaret Vi skal grave i fortauet ved krysset...

Kvelds- og nattarbeider i Skårersletta

Som følge av arbeidene med å bygge om Skårersletta har vi behov for å flytte noen av veisikringselementene (tung sikring) og skiltene i rundkjøringen i sør (Gamleveien) og rundkjøringen i nord (Solheimsveien). Av hensyn til trafikkavviklingen i sentrum må dette gjøres...