Spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påske

De varslede spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påsken. Planlagt dato for oppstart er 6. april. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å...

Spuntarbeidene i Skårersletta starter i midten av mars

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre...

Mandag starter ombyggingen av Skårersletta 

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal legge til rette for et attraktivt...