Nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51

Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år. Nye Bårliskogen aktivitetssenter har behov for permanente lokaler med sine 35 besøkende og 16 ansatte. De besøkende...