Varsel om sprengningsarbeider sør for Bibliotekgata

Mandag 21. februar vil vi begynne med sprengningsarbeider sør for Bibliotekgata. Det må dermed påventes støy fra sprenging og varselsirene. Sprenging vil utføres som flere mindre salver og varsles med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå). Arbeidet...

Varsel om støyende arbeider bak Metro senter

I forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsrør og overvannsrør bak Metro senter vil det denne uken starte arbeid med sprenging. Dette innebærer tiltransportering av materiell og utstyr, oppstart av boring før sprenging, og sprenging. Sprengingen vil mest...

Asfaltering av Sverres vei

Vi skal avrette og asfaltere Sverres vei. Den blir derfor strengt for trafikk fra fredag 29. oktober og fram til tirsdag 2. november. Det blir omkjøring via Sigurds vei, dette blir skiltet. Se vedlagte kart. Vi skal også asfaltere noen hull i veien som går inn til...