Informasjon om arbeidene i Skårersletta

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta skal vi sprenge vekk fjellmasser ved krysset til Løkenåsveien og sørover, langs Jysk. Vi har fjernet noe fjellmasser, men er ikke helt ferdig med dette arbeidet. Sprengningsarbeidene for fortsetter mandag 29. mars og...