Skårersletta 50

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 18.juli 2018 foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er å...

Skårersletta 50 – Kveld/natt arbeid onsdag 27.06.18

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 27.juni foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er å bearbeide...

Kveld/natt arbeid 13.juni 2018

Skårersletta 50 Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 13.juni foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er...