Informasjon om asfaltarbeider i Skårerfaret

Det skal utføres asfalt arbeider i Skårerfaret i uke 20. Tirsdag 12 mai: fresing av asfalt mellom 07:00- 16:00 Onsdag 13 mai og torsdag 14 mai: 07:00-19:00 vil det pågå asfaltering. Det kan i korte perioder bli redusert fremkommelighet i Skårerfaret, men være tilkomst...

Skårersletta 50 – arbeider i Skårefaret

Ifbm arbeider i Skårerfaret blir adkomstvei til og fra Skårerfaret, 5 -13 lagt om i perioder. Det blir etablert midlertidig skiltet kjørevei fra Løkenåsveien mellom garasjerekkene til Skårerlia borettslag. Arbeidene vil pågå i 2 faser. Fase 1:  uke 43 Fase 2 : uke...

Skårersletta 50

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 18.juli 2018 foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er å...