Info om sprengningsarbeider i Ødegårds vei

I uke 34 f.o.m tirsdag 18 august vil det foregå sprengningsarbeider på prosjekt Silkeføret. Det er gjennomgått risikovurdering fra utførende sprengningsfirma sine sikkerhetsrutiner. Det er utarbeidet posteplan (varslingsplan). Sikker jobb analyse er gjennomført for...

Informasjon om asfaltarbeider i Skårerfaret

Det skal utføres asfalt arbeider i Skårerfaret i uke 20. Tirsdag 12 mai: fresing av asfalt mellom 07:00- 16:00 Onsdag 13 mai og torsdag 14 mai: 07:00-19:00 vil det pågå asfaltering. Det kan i korte perioder bli redusert fremkommelighet i Skårerfaret, men være tilkomst...

Skårersletta 50 – arbeider i Skårefaret

Ifbm arbeider i Skårerfaret blir adkomstvei til og fra Skårerfaret, 5 -13 lagt om i perioder. Det blir etablert midlertidig skiltet kjørevei fra Løkenåsveien mellom garasjerekkene til Skårerlia borettslag. Arbeidene vil pågå i 2 faser. Fase 1:  uke 43 Fase 2 : uke...