Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i november. Skårersletta ble åpnet for gjennomkjøring 1. november 2022. Arbeidet med ferdigstillelse av gata skal gå fram til september 2023.

Gamleveien – Skårerfaret

Langs østre fortau vil vi legge smågatestein på deler av strekket. På vestre side begynner vi med granittheller forbi Triaden.

Mellom Skårerfaret og Swixgata

Langs østre fortau vil vi legge smågatestein på deler av strekket. Arbeidet med ferdigstillelse inn mot Skårersletta 52-58 vil begynne i november.

Innkjøring til NAV vil bli stengt for at vi skal kunne ferdigstille arbeider med graving, drensasfalt, gatevarmesløyfer og granittheller på vestre side av Skårersletta. Det etterstrebes å ha en av innkjøringene til parkeringsplass for Jysk, Apo-kjedene og NAV-bygget fra Skårersletta åpen.

Mellom Swixgata og Løkenåsveien

På vestre side av Skårersletta vil vi sette kantstein og avretting for drensasfalt.

Vi vil asfaltere Swixgata midlertidig slik at gata kan åpnes for trafikk. Ferdigstilles ila. uke 45 I mellomtiden er det tilkomst via Skårerfaret. Vi vil varsle beboere særskilt om når vi åpner gata.

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Vi fortsetter med etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Løkenåsveien x Garchinggata. Vi begynner også med utgraving i Garchinggata. Sigurds vei, Trygves vei, Løkenåsveien. Garchinggata vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring, og den vil være det fram til sommeren.

Arbeider på østre side av Skårersletta inn mot Solheim barnehage fortsetter. Arbeidet omfatter opparbeidelse av vei og fortau med tilhørende infrastruktur.

Fra Sverres vei til Solheimsveien

Vi ferdigstiller arbeidene med små- og storgatestein på østre side av Skårersletta mellom Solheimveien og Bibliotekgata i november.

Vi har også mindre arbeider med avretting, asfaltering og opprydding i området. Vi må utføre asfaltering på natt og dette vil vi varsle særskilt.

Bussforbindelse i Skårersletta

Fra 07.11 vil bussforbindelsen gjennom Skårersletta åpne. For oppdaterte rutetabeller og linjekart sjekk Ruter sine hjemmesider – https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/buss-i-akershus/

Bussholdeplassene for rutene vil være utenfor ESSO og utenfor Triaden. Se vedlagt kart.

Kontaktperson

Rune Reiret
Prosjektleder
Telefon: 480 65 141
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke