Tirsdag 1. november kl. 06.00 åpnet vi som planlagt for toveis trafikk og gang- og sykkelforbindelse gjennom den 1055 metere lange Skårersletta.

Avdelingsleder for vei, vann, avløp og renovasjon, Elisabeth Borge, er fornøyd med å ha nådd målet i tide.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet. Vi intensiverte arbeidet nå mot slutten for å bli ferdig til 1. november, sier en engasjert avdelingsleder.

Skårersletta etter at den åpnet for gjennomkjøring 1. november. Foto: Lørenskog kommune

Skårersletta etter at den åpnet for gjennomkjøring 1. november. Foto: Lørenskog kommune

Miljøgate

Når Skårersletta står ferdig skal det bli en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet, brede fortau og sykkelveier. Du kan lese mer om det her.

– Vi åpnet nå også for gang- og sykkelforbindelse, og deler av gang- og sykkeltrafikken vil være på ferdige gangveier av norsk granitt.

Bussen kjører igjennom fra 7. november
Fra 7. november vil også igjen bussen kjøre igjennom Skårersletta. Enkelte bussruter vil bli endret i denne forbindelse. For mer informasjon angående bussruter og stoppesteder, se Ruter sine nettsider. Det er linje 120, 125E, 310 og 315 som kjører gjennom Skårersletta.

Noen begrensinger på sideveiene
Det er fortsatt begrensninger på en del sideveier inn til Skårersletta, men dette er skiltet.

Dette kartet viser hvilke omkjøringsregler som gjelder nå.

Dette kartet viser hvilke omkjøringsregler som gjelder nå.

 

Store tekniske oppgraderinger
– Vi har gjennomført betydelige kommunaltekniske oppgraderinger – under og over bakken, forteller Elisabeth.

 • Nye vann, avløp og overvannsrør med tilhørende kummer og tilknytning til omkringliggende eiendommer
 • Nytt avfallssug med mulighet for tilknytning til eiendommer
 • Fjernvarme som er koble til Akershus fjernvarme
 • Utskifting av høyspentkabler, samt ivaretakelse av en del eksisterende kabler
 • Varmesløyfer under fortau og sykkelvei på begge sider av veien
 • Veioppbygging
 • Regnbed med Cortenkasser (i rustfarget stål) for beplantning på begge sider av veien
 • Lysmaster for gatebelysning og fortau på begge sider av veien
 • Ivaretakelse av tidligere signalkabler og annen eksisterende infrastruktur
 • Norsk granitt i kantsteiner og fortau
 • Asfaltering

Mye arbeid gjenstår på begge sider av veien
Det vil fortsatt gjenstå mye arbeider i prosjektet, spesielt overflatearbeider, på begge sidene av veien og fortauene. Vi vil sikre disse arbeidene mot trafikk og myke trafikanter. Til våren og sommeren vil mye av aktivitetene være beplanting og finish på overflatene.

Viktig å ta hensyn til arbeidene som fortsatt vil pågå
– Vi håper på forståelse fra våre innbyggere på at det fortsatt vil pågå arbeid vel et år til, og det er viktig at alle trafikanter tar hensyn til disse anleggsarbeidene. Det vil bli sikret så godt som mulig, men vi anmoder om at folk er litt ekstra årvåkne sier prosjektleder Lars Lilleengen.

Hele prosjektet er planlagt ferdig 30.09.2023.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no
Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke