Som en del av forberedelsene for delåpning av Skårersletta vil vi arbeide søndag 30. oktober og kveld/natt til tirsdag 1. november 2022. Arbeid på søndag vil være i tidsperioden 07:00-21:00. Nattarbeidene vil være fra ca. 22:00-06:00. Vi vil sette ut skilt, gjerder og tungsikring langs hele Skårersletta. Det kan bli behov for manuell dirigering på deler av Skårersletta mellom Løkenåsveien og Solheimveien mens arbeidet utføres. Det må tas høyde for noe ventetid ved kjøring i området.

Natt til tirsdag 1. november 2022 vil vi asfaltere i Skårersletta mellom Solheimveien og Ragnhilds vei/Bibliotekgata. Asfalt legges i tidsrommet kl. 22.00-06.00 og strekket vil være stengt i denne perioden. Det vil være behov for manuell dirigering underveis i arbeidet. Beboere i Ragnhilds vei, Bibliotekgata, Sverres vei og Sigurds vei må kjøre inn Skårersletta fra Gamleveien, mens arbeidene pågår. Vi vil skilte omkjøringen.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no
Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.



Samtykke