I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi asfaltere kjørebanen forbi Skårerfaret tirsdag 25. og onsdag 26. oktober 2022. Det blir redusert fremkommelighet mens dette arbeidet pågår, spesielt for kjørende. Vi prøver å begrense ulempene knyttet til dette, men det må påregnes venting ved ut- og innkjøring til eiendom. Arbeidene vil begynne kl. 7.00 og pågå fram til vi er ferdige (antatt kl. 19.00).

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no
Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke