Som en del av utbygging av nye Skårersletta skal vi grave ut i krysset Ragnhilds vei x Skårersletta og asfaltere mellom Solheimveien og Ragnhilds vei. Av hensyn til trafikkavviklingen i området, må vi utføre dette arbeidet på natten.

Vi skal arbeide natt til onsdag 19. oktober, torsdag 20. oktober og fredag 21. oktober. Nattarbeidene starter kl. 23.00 og vil pågå gjennom natt/morgen etterfølgende dag. Det vil bli en del støy i forbindelse med utskifting av masser, lastebiler, gravemaskiner og asfaltering.

Det kan også bli behov for stenging av vei i kortere perioder og manuell dirigering. Det kan derfor bli noe ventetid ved kjøring i området mellom Solheimveien og Ragnhilds vei.

Det kan også være støy knyttet til massetransport langs andre deler av Skårersletta mens arbeidene foregår.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no
Telefon: 480 65 141

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke