Rolvsrud Arena er et nytt boligprosjekt som bygges sentralt på Lørenskog. Med store tilknyttede utearealer og muligheter for skreddersydde leilighetsløsninger er det et familievennlig prosjekt som innbyr til aktivitet, men også tilbaketrukket ro.

Rolvsrud Arena består 289 boliger fordelt på fem bygg som vil omkranse de grønne idrettsbanene i populære Rolvsrud Idrettspark. Det betyr at aktivitetstilbudene er nært tilgjengelig, men det betyr også at det er gode muligheter til å finne en bolig med masse luft og sol, og til å nyte det flotte utsynet.

 

Rolvsrud Arena utvikles i et samarbeid mellom AF Gruppen, Weenas Eftf., Øie Eiendomsutvikling, Ragde Eiendom og Breidablikk Eiendom.

Byggearbeidene er i gang

Entreprenør AF Bygg Oslo har etablert seg med brakkerigg og er godt i gang med de første arbeidene på tomten for første del av Rolvsrud Arena. Byggetrinn 1 består av 95 leiligheter i ett bygg lokalisert vest for idrettsbanen.

I tiden fremover vil det bli økt aktivitet på prosjektet med mer grunnarbeid, utgraving av tomten, utkjøring av masser og noe sprengning av fjell for å kunne starte etableringen av kjelleren på prosjektet.

Overordnet fremdrift for Hus 1

  • 3. kvartal 2022 Oppstart gravearbeider og teknisk infrastruktur
  • 4. kvartal 2022 Råbygg
  • 4. kvartal 2023 Utomhusarbeider
  • 2. kvartal 2024 Ferdigstillelse

 

Hold deg oppdatert gjennom byggeperioden

Vi vil gjennom hele byggeperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via innlegg på lorenskogsentrumnabo.no og ved direkte dialog med berørte naboer.

 

Mer informasjon om prosjektet

Se mer på rolvsrudarena.no

 

Kontaktinformasjon

Carl-Fredrik K. Walker

Prosjektleder

Telefon: 930 66 179

E-post: carl-fredrik.klaveness.walker@afgruppen.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke