Vi skal legge ut gatevarmerør og etablere et sandfang ved innkjøring til Apo-kjeden. Av hensyn til trafikkavviklingen i området, må vi utføre dette arbeidet på natten.

Det vil foregå arbeider natt til tirsdag og onsdag uke 37. Første del av arbeidet starter mandag 12. september kl. 23 og skal pågå gjennom natta og fram til fredag 13. september morgen/formiddag. Det vil også arbeides 13.september kl 23 og fram til vi er ferdig 14 september morgen/formiddag. I dette tidsrommet vil vi grave ut og legge tilførselsrør.

Det vil være tilkomst til Skårerfaret underveis i arbeidene, men det må påregnes noe ventetid ved inn- og utkjøring i tidsrommet det arbeides.

Det kan også være støy knyttet til massetransport langs andre deler av Skårersletta mens arbeidene foregår.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret

E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke