Det skal settes ut sperringer og skilting ifm. stenging av Skårersletta mellom Løkenåsveien og Tormods vei. På grunn av trafikken i området og avganger på busser må dette arbeidet utføres på natt.

Arbeidet starter søndag 4. september kl 23 og skal pågå gjennom natta og fram til vi er ferdige mandag 5. september kl. 04:00. I dette tidsrommet vil det settes ut skilter og monteres tungsikring.

Arbeidet kan også medføre støy i andre områder ved Skårersletta.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret

E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke