I deler av Skårerparken skal bakkenivået senkes. Vi har gravd opp og kjørt ut en del masser, og nå vi har nå støtt på fjell som må fjernes. Det skal vi sprenge vekk i midten av denne uken, uke 34, og uke 35 2022. Det må påregnes noe støy.

 

Nyttig informasjon i forbindelse med sprengningsarbeider

 

Vibrasjoner/rystelser

Når det sprenges i nærområdet kan man oppleve at huset rister litt. Faren for at det skal oppstå skader er minimal. For å hindre at det oppstår skader på grunn av vibrasjoner fra sprengingen, har vi grenseverdier for hvor store vibrasjoner som tillates på den enkelte bygning.

Fagpersoner har gjort en vurdering av hvilke hus som ligger innenfor risikosonen for skader, og disse husene er besiktiget og dokumentert. Det er også montert vibrasjonsmålere i området som loggfører alle rystelser.

 

Hva bør du passe på

Når det pågår sprengningsarbeid i ditt nærområde, bør du passe på at løse gjenstander ikke står ”på vippen” i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan føre til at ting faller ned.

Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli skremt dersom de våkner av det samme.

 

Varsling ved sprenging

Sprengning varsles med sirene. Før sprengladningen fyres av kontrollerer vi at ingen befinner seg innenfor sikkerhetssonen. Disse sikrer og kontrollerer også området under og etter at sprengning er utført. Som en ekstra sikkerhet bør du trekke unna vinduer, balkonger og arealer som ligger mot sprengningsområdet når sirene er aktiv.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken. 

 

Kontaktinformasjon

Eirik Muggerud

E-post: eirik.muggerud@agaia.no

Telefon: 482 56 833

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke