Strekket Løkenåsveien og Tormods vei må stenges for trafikk en periode, for å få bygd opp vei med tilhørende infrastruktur i Skårersletta. Dette er en del av forberedelsene for å åpne Skårersletta for gjennomkjøring.

Strekket blir stengt mandag 5. september 2022 og har en antatt varighet på ca. 8 uker. Dette vil føre til endret kjøremønster i området og busstrafikk med tilhørende stoppesteder. Gangveier vil være lik som i dag, med unntak av gangvei mellom Skårerfaret og Garchinggata i uke 34-37. I denne perioden vil gangvei være gjennom Rådmann Paulsens Gate og Garchinggata.

 

Endringer i kjøremønster

Løkenåsveien vil være stengt ved Skårersletta. Vi etablerer en snuplass i dette området for å sikre adkomst til Solheim barnehage og gi buss og trafikanter et sted å snu. Lysregulering i dette området avvikles mens det er stengt.

Tormods vei stenges for innkjøring fra Skårersletta. Adkomst til Ole Reistads vei, Rolvsrud idrettsplass, Tormods vei, og Trygves vei blir via Garchinggata. Det vil bli gjort en vurdering av Kommunalteknikk om Tormods vei og Trygves vei skal holdes stengt, inntil nedre del av Garchinggata ferdigstilles.

 

Endringer knyttet til buss og holdeplasser

Linje 120 stopper ikke på Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien, Sørlitoppen, Knatten og Lørenskog sentrum terminal.

125E stopper ikke på Nesåsen, Sørlihavna, Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Knatten og Lørenskog sentrum terminal.

3073 stopper ikke på Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien og Sørlitoppen. Se ruter.no for rutetider.

Du vil fortsatt kunne komme til bussholdeplassen i Løkenåsveien vest fra Skårersletta.

 

Adkomst til Solheim barnehage

Adkomst til Solheim barnehage vil bli via Løkenåsveien. Lysregulering i dette området avvikles i perioden Skårersletta er stengt mellom Løkenåsveien og Tormods vei.

 

Adkomst til Skårersletta 27

Skårersletta 27 vil ha adkomst via Trygves vei i perioden. Innkjøring fra Skårersletta er stengt.

 

Dette kartet viser strekket som er stengt og hvilke veier du alternativt kan bruke.

Dette kartet viser strekket som er stengt og hvilke veier du alternativt kan bruke.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon

Rune Reiret

E-post: runrei@lorenskog.kommune.no

Telefon: 480 65 141

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke