Som en del av utbyggingen av nye Skårersletta må det skiftes ut masse i Skårersletta, forbi Skårerfaret og innkjøringen til Apo-kjeden/NAV-bygget. Av hensyn til trafikkavviklingen i området må dette arbeidet utføres på natten.

Arbeidet starter torsdag 18. august kl. 23.00, og skal pågå gjennom natta og fram til vi er ferdige fredag 19. august morgen/formiddag. I dette tidsrommet vil det rives asfalt, graves ut grøft og tippes masser.

Det vil være tilkomst til Skårerfaret underveis i arbeidene, men det må påregnes noe ventetid ved inn- og utkjøring i tidsrommet det arbeides.

Det kan også være støy knyttet til massetransport langs andre deler av Skårersletta mens arbeidene foregår.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet 

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

 

Kontaktinformasjon 

Simen Borgås
Telefon: 95 21 62 04 
E-post:  simbor@lorenskog.kommune.no 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke