Vi inviterer grunneiere, utviklere, næringsdrivende, lag/foreninger og beboere med tilknytning til Skårersletta til kafedialog om utviklingen av et levende sen­trum langs Skårersletta. Formålet er å starte en dialog og ideskaping om hva Skårersletta kan og bør bli i fremtiden, samt å gi oss innsikt i hvilke planer, visjon­ er, utfordringer og ønsker dere har for den nye sentrumsgata i Lørenskog. Dette vil vi gjøre gjennom noen uformelle kafedialoger.

Lørenskog sentrum har vært gjennom en hurtig utvikling som vil fortsette fremover. På dialogmøtene vil vi utveksle ideer og forslag til hvordan beboere, grunneiere og det offentlige sammen kan legge til rette for et vitalt byliv og godt naboskap på Skårersletta. Dette blir en kick-start for det videre arbeidet for å legge best mulig til rette for et levende sentrum i Lørenskog. Vi har til hensikt å bygge videre på det som kommer frem i møtene.

Vi skal holde to kafedialoger og vi vil gjerne at du melder deg på en av dem innen onsdag 24. august.

Dato:30.august 2022
Sted: Vasshjulet, Lørenskog hus Tid: klokken 14:00-16:00

Dato: 13. september 2022
Sted: Vasshjulet, Lørenskog hus Tid: klokken 18:00-20:00

Meld deg på kafédialog her.

Parallelt med dette skal vi ha en åpen, digital undersøkelse. A-lab arkitekter vil lede møtene og sammenfatte en rapport fra kafedialogene og nettundersøkelsen.

Ta kontakt om du har spørsmål

Spørsmål om invitasjonen eller kafedialogen kan rettes til Lørenskog kommune ved næringss­ jef Camilla Håltem (cahalt@lorenskog.kommune.no) eller Astri Margareta Dalseide hos A-lab, (astri@a-lab.no)

Velkommen!

Hilsen Camilla Håltem, næringssjef Lørenskog kommune

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke