Agaia AS og Lørenskog kommune har nå kommet godt i gang med anleggsarbeidet i Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal bli et godt sted å være med gode sitteplasser, områder for lek, aktivitet og opphold.

 

Planlagte hovedaktiviteter i august 2022

Kart over Skårerparken

Del 1 (Skårerparken)

  • I løpet av august skal arbeidet med grunnstabilisering ferdigstilles.
  • Arbeidet med utgraving og bort kjøring av masser fortsetter.
  • For å kunne motta overvann fra omkringliggende områder må bakkenivået i parken senkes. For å få til dette vil det periodevis være behov for sprenging av fjellmasser.
  • I august starter vi opp med betongarbeider for å støpe et stort fordrøyningsmagasin. Formålet med fordrøyningsmagasinet er å kunne holde igjen overvann ved større nedbørshendelser.
  • Utskifting av nettstasjon for strømforsyning som ligger ved Sigurds vei 10. Eksiterende nettstasjon har for lite kapasitet for å dekke områdets fremtidige behov.

Del 2

  • Ingen planlagte arbeider i august

Del 3

  • I del 3 (mindre park) skal vi sprøyte for å få bukt med skadelige fremmede plantearter før anleggsarbeidet begynner. Dette er den andre sprøytingen som foretas i år, og sesongens siste. Ved sprøyting varsles det med skilt etter mal fra Mattilsynet.

 

Informasjon om arbeidstid og kommunikasjon med publikum

Pågående grunnstabilisering og utgraving. Klikk for større versjon av bilde.

Pågående grunnstabilisering og utgraving. Klikk for større versjon av bilde.

Vi vil gjennom hele anleggsperioden etterstrebe å holde publikum oppdatert om fremdriften i prosjektet generelt og arbeid som kan påvirke naboer spesielt. Informasjon vil bli gitt via dette nyhetsbrevet og med direkte dialog med berørte naboer.

  • For mer informasjon om prosjektet se Lørenskog kommunes nettsider
  • Prosjektets arbeidstid vil normalt være mandag til torsdag, i tidsrommet klokken 07:00-17:30. Grunnstabiliseringen som skal foretas i sommer vil medføre noe lenger arbeidstid fra klokken 07:00-19:00 (mandag – torsdag).
  • Vi skal holde et informasjonsmøte om anleggelsen av Skårerparken tirsdag 23. august 2022 klokken 18:00. Sted for møtet har dessverre ikke blitt avklart, så dette må vi komme tilbake til.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken.

Kontaktinformasjon

Camilla Moen
Prosjektlederassistent
Telefon: 41 65 54 57
E-post: cammoe@lorenskog.kommune.no

Ole Erik Thingstad
Lørenskog kommune sin representant på byggeplassen
Telefon: 95 79 82 85
E-post: oleth1@lorenskog.kommune.no

Samin Salehi
Prosjektleder
Telefon: 40 46 12 33
E-post: samsal@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke