Før fellesferien skal alle veier ut fra anleggsområdet til Skårersletta rengjøres.

Arbeidene utføres med feiebil torsdag kveld 7. juli, mellom kl. 18.00-23.00.

 

Følgende områder blir feiet :

  • Skårersletta 78/80
  • Omkjøringsvei som går på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget
  • Garchinggata
  • Løkenåsveien
  • Skårersletta mellom Sigurds vei og Solheimveien.

 

Arbeidene utføres så sent av hensyn til trafikken og lysregulering på veier.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Mer informasjon om prosjektet 

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

  

Kontaktinformasjon 

Mathias W Vilbrandt
Telefon: 994 31 293
E-post:  mwv@lorenskog.kommune.no 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke