I forbindelse med ombygging av Skårersletta skal vi legge en avfallssugledning mellom Gamleveien og Solheimsveien. Vi må krysse dagens innkjøring til Skårerfaret med denne ledningen. Av hensyn til trafikkavviklingen i Skårerfaret, må dette arbeidet utføres på natten.  

Arbeidet starter mandag 11. juli kl 23 og skal pågå gjennom natta og fram til vi er ferdige tirsdag 12. juli morgen/formiddag. I dette tidsrommet skal vi rive asfalt, grave ut grøft og tippe masser. 

Det vil være tilkomst til Skårerfaret underveis i arbeidene, men det må påregnes noe ventetid ved inn- og utkjøring i tidsrommet det utføres arbeider.  

Det kan også være støy knyttet til massetransport langs andre deler av Skårersletta mens arbeidene foregår.  

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres. 

  

Mer informasjon om prosjektet 

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. 

  

Kontaktinformasjon 

Mathias W Vilbrandt
Telefon: 994 31 293
E-post:  mwv@lorenskog.kommune.no 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke