Vi arbeider med å bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig sentrumsgate. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i juli.

 

Setting av kantstein og vegoppbygging utenfor Triaden.

Setting av kantstein og vegoppbygging utenfor Triaden.

Gamleveien – Skårerfaret

Vi skal utføre gravearbeider i fortauet ved krysset Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området. Endringer blir skiltet.

Arbeidet med å legge rør for avfallssug ut mot Gamleveien fortsetter. Mellom Gamleveien og Skårerfaret skal vi arbeide med å etablere veien inn mot Triaden kjøpesenter og rundkjøringen i Gamleveien. På motsatt side av veien for Triaden arbeider vi med å legge varmesløyfer for varme i fortau og sykkelfelt, etablere fortau og å sette kantstein.

 

Gang- og kjøremønster Skårersletta 52-58.

Skårerfaret – Swixgata

Innkjøringen til Skårerfaret blir lagt om slik at vi får lagt trekkerør for kabler, rør for avfallssug og annet.

Swixgata er fortsatt stengt. Spuntarbeider i dette området er ferdige og i begynnelsen av juli skal vi starte arbeidene med å grave trasé for vann- og avløpsrør innover i Swixgata.

Gravearbeidene langs fasaden i Skårersletta 52-58 vil fortsette i juli.

Vi skal også legge rør inn mot NAF-gården. Det vil bli mindre endring i dagens kjøre- og gangmønster i forbindelse med dette.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til nytt nett fortsetter på dette strekket. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Swixgata – Løkenåsveien

I Løkenåsveien skal vi utføre gravearbeider og sveisearbeider. På øvrige deler av strekket vil det utføres mindre arbeider knyttet til veioppbygging og vann- og avløpsledninger.

 

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Utgraving og etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Sigurds vei x Trygves vei fortsetter. Sigurds vei og Trygves vei er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Vi er ferdige med å grave ut for ny varmesentral i Skårerparken. I juli skal vi arbeide med forskaling, armering og støp for varmesentralen.

I krysset Skårersletta x Trygves skal vi starte arbeidet med å etablere en større kumgruppe for vann- og avløpsledninger. Det vil være behov for å legge provisoriske vann- og avløpsledninger som følge av dette. Dette medfører at vi må stenge vannet i perioder, noe som  kan måtte utføres på natt. Så snart vi har informasjon om når dette skal gjøres, sender vi varsel.

 

Arbeider med å legge granitt på fortau i nordre ende av Skårersletta.

Arbeider med å legge granitt på fortau i nordre ende av Skårersletta.

Sverres vei – Solheimsveien

Arbeider med å legge granittheller på østre side mellom Solheimsveien og Bibliotekgata fortsetter. I juli vil vi også starte arbeider med overflater på østre side av Skårersletta sør for Bibliotekgata og på vestre side mellom Ragnhilds vei og Solheimsveien. Trafikken blir lagt om som en del av forberedelsene for dette arbeidet. Det vil også være behov for manuell dirigering og midlertidig stopp av trafikk i området. På grunn av dette er det forventet noe kødannelse i dette området.

Sørgående permanent kjørefelt på denne strekningen blir asfaltert i løpet av juli.

Deler av arbeidet i dette området må utføres på natt. Dette varsler vi særskilt.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

På grunn av ferieavvikling vil det være ulike kontaktpersoner i perioden.

Uke 26-28
Mathias W Vilbrandt
Telefon: 99 43 12 93
E-post: mwv@lorenskog.kommune.no

Uke 29-30
Simen Borgås
Telefon: 95 21 62 04
E-post: simbor@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke