Lørenskog kommune legger nye vann- og avløpsledninger fra Skårerparken til Metro senter. Det eksisterende ledningsnettet i området er gammelt, og som følge av utbyggingen i sentrum er det behov for å øke kapasiteten på vannforsyningen.

Trykk på bildet for større versjon.

Trykk på bildet for større versjon.

Prosjektet er godt i gang med etappe 2 og vil i uke 27 (4.-10. juli) starte med arbeider i Sverres vei. Sverres vei bli derfor delvis stengt. I den forbindelse må det etableres midlertidige løsninger for både kjørende og gående. Midlertidige løsninger vil bli skiltet på stedet.

Prosjektet planlegger å fortsette disse arbeidene utover i juli, som også vil omfatte sprengnings- og gravearbeider sammen med enkelte tilbakestillingsoppgaver.

Følg med på skiltingen i området.

Vi har valgt en løsning som reduserer rystelsene ved sprenging for disse arbeidene. De som bor og oppholder seg i området vil likevel kunne merke rystelser når vi sprenger. Vi registrerer og holder øye med rystelsene for å se til at vi holder oss innenfor de tillatte verdiene. Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå).

 

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om prosjektet. 

 

Kontaktinformasjon

Jan Erik Petersen
Prosjektleder
Telefon: 934 00 950
E-post: janpet@lorenskog.kommune.no
Rolf Storholm
Byggeleder
Telefon: 90 82 24 82
E-post: rst@hrprosjekt.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagt stengning og omkjøringssløyfe Sverres vei

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke