I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta, fornyer og oppgraderer vi vann- og avløpsnettet i sentrum. Nå skal vi skifte ut ledninger som går på tvers av Skårerfaret. Det betyr at vi skal rive asfalt, grave ut grøft og tippe masser.

Av hensyn til trafikkavviklingen i Skårerfaret, må dette arbeidet utføres på natten.

Arbeidene starter ved midnatt og varer fram til klokken 7:00 fredag 24. juni.

Det kan også være støy knyttet til massetransport langs andre deler av Skårersletta mens arbeidene foregår.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Mathias W Vilbrandt
Telefon: 994 31 293
E-post:  mwv@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke