I den nye Skårersletta skal det være gatevarme i fortau og sykkelfelt. Her legger vi varmerør for dette. Foto: Magne Finsrud, Lørenskog kommune.

I den nye Skårersletta skal det være gatevarme i fortau og sykkelfelt. Her legger vi varmerør for dette. Foto: Magne Finsrud, Lørenskog kommune.

Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger samtidig. Her kommer en oversikt over hvilke arbeider som skal utføres i juni.

 

Gamleveien-Skårerfaret

Vi skal grave i fortauet ved krysset Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området.

Arbeidet med avfallssug ut mot Gamleveien fortsetter. På strekning Gamleveien-Skårerfaret skal vi grave ut masser for etablering av vei inn mot Triaden og vi jobber med etablering av fortau, setting av kantstein og varmesløyfer på østre side.

 

Skårerfaret og Swixgata

Videre arbeider med utgraving i Skårerfaret fortsetter. I løpet av juni skal vi ferdigstille arbeidene med vann- og avløp og fylle opp masser slik at vi får en bredere innkjøring til Skårerfaret igjen. Det vil fortsatt gjenstå arbeider med endelige overflate i dette området etter juni.

Swixgata er fortsatt stengt. Arbeider med forgraving for spunt er startet og vi planlegger å starte spuntarbeider ila. uke 23. I uke 23-24 må det påregnes støyende arbeider i forbindelse med dette. Arbeider med utgraving for vann og avløp vil begynne etter at spunting er ferdigstilt.

I løpet av juni skal vi også grave opp fortauet og veien langs fasaden til Skårersletta 52-58. Vi kommer til å legge til rette for adkomst til butikkene mens arbeidene pågår.

Vi arbeider med å koble NAF-gårdens (der blant andre Jysk og Apokjeden holder til Apokjeden) private vann- og avløpsledninger til det nye vann- og avløpsnettet i Skårersletta. På grunn av dette, har vi måttet legge om gangveien. Arbeider med utgraving, tilkobling av vann- og avløp og igjenfylling ferdigstilles ila. juni. Noen av disse arbeidene må utføres på natt. Dette varsles særskilt.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet fortsetter på dette strekket. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Swixgata og Løkenåsveien

Vi skal grave ut masser mellom spunt i Løkenåsveien og sveise avstivere mellom spunt. På øvrige deler av strekket skal vi utføre mindre arbeider knyttet til veioppbygging og vann- og avløpsledninger.

 

Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Utgraving og etablering av nytt vann- og avløpsnett i krysset Skårersletta x Sigurds vei x Trygves vei fortsetter. Sigurds vei og Trygves vei er fortsatt stengt for gjennomkjøring.

Utgraving for ny varmesentral i Skårerparken er påbegynt. Arbeider med forskaling, armering og støp vil pågå i hele juni.

 

Fortauene i Skårersletta får norsk granitt. Nå er de første granitthellene på plass. Foto: Magne Finsrud, Lørenskog kommune.

Fortauene i Skårersletta får norsk granitt. Nå er de første granitthellene på plass. Foto: Magne Finsrud, Lørenskog kommune.

Sverres vei og Solheimsveien

På østre side av Skårerslettamellom Solheimsveien og Bibliotekgata har vi startet arbeidet med å legge granittheller. I løpet av juni skal vi asfaltere første lag (bærelag) av ny kjørebane mellom Solheimsveien og Bibliotekgata.

Innkjøringen til Bibliotekgata blir også lagt om i løpet av juni. Arbeidet med asfaltering og omlegging må utføres i flere etapper. Det vil være behov for manuell dirigering underveis i disse arbeidene. Deler av dette arbeidet er forventet utført på natt. Dette vil bli varslet særskilt.

Arbeider med kantstein, gatevarmefelt og granittheller vil begynne i juni også på vestre side av veien mellom Solheimsveien-Ragnhilds vei og sør for Bibliotekgata på østre side.

Tilbakefylling av grøfter for gatevarme og avfallssug forbi Kiwi vil utføres i løpet juni.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke