I forbindelse med ombyggingsprosjektet på Triaden, er vi nødt til å benytte pinsedagene for inntransport av hulldekker inn i eksisterende kjøpesenter. Hulldekkene skal erstatte tidligere rullebånd inne på senteret. Arbeidet vil bestå av tunge og krevende løft som må legges til helligdagene for å unngå at butikker og varemottak må stenge hele arbeidsdager. Arbeidets varighet vil være fra kl 09:00-17:00 søndag 5.- og mandag 6.juni. Det er ikke planlagt med noe støyende arbeid, men noe støy kan forekomme.

STØ Entreprenør 24/05-2022

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke