Som følge av arbeidene med å bygge om Skårersletta har vi behov for å flytte noen av veisikringselementene (tung sikring) og skiltene i rundkjøringen i sør (Gamleveien) og rundkjøringen i nord (Solheimsveien). Av hensyn til trafikkavviklingen i sentrum må dette gjøres på kveld og natt. Arbeidene starter ca. kl. 22.00 torsdag 19. mai og kommer til å pågå fram til ca. kl. 03.00 fredag 20. mai.

Fra fredag 20. mai og i ca. tre uker blir det ett kjørefelt i Solheimveien inn mot rundkjøringen ved Metro senter når du kommer fra Thurmannskogkrysset.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke