I januar 2023 skal den nye barneskolen på Fjellhamar være ferdig. Vi har kommet langt med selve skolebygget og nå er det full aktivitet inne i bygget. I idrettsbygget monterer vi blant annet nå svømmebassengene og på uteområdet jobber vi blant annet med å bygge vi opp terrenget slik det skal være. I Kloppaveien pågår arbeidene med å etablere nytt vann- og avløpsanlegg også for fullt.

Vi inviterer nå til et åpent informasjonsmøte for alle som er interessert i å vite mer om prosjektet. I møtet kommer vi til å fortelle om status og orientere om hvilke arbeider som skal utføres kommende halvår.

Møtet skal være på Fjellhamar skole torsdag 2. juni klokken 18.00.

Alle interesserte er velkomne til å delta – naboer, foreldre, kommende foreldre og skoleinteresserte. Vel møtt!

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke