Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i mai.

 

Arbeider med plantekasser i cortenstål for trær og beplantning mellom gangvei og sykkelvei. Foto: Farid Omer, Lørenskog kommune.

Arbeider med plantekasser i cortenstål for trær og beplantning mellom gangvei og sykkelvei. Foto: Farid Omer, Lørenskog kommune.

Gamleveien-Skårerfaret

Vi skal utføre gravearbeider i fortauet i krysset Gamleveien x Skårersletta. På grunn av dette, vil vi måtte legge om gangveien i dette området. Endringene vil bli skiltet.

Arbeid med bygging av ny vei med tilhørende vann- og avløp fortsetter.

 

Skårerfaret og Swixgata

Gravearbeidene ved og i Skårerfaret fortsetter, og dette medfører at veien blir noe smalere.

I løpet av mai vil vi ha behov for å utføre noe arbeider på natten for å koble de nye vann- og avløpsledningene til eksisterende vann- og avløpsledninger. Dette vil bli varslet særskilt.

For å få koblet vann- og avløpsledningene som ligger i Swixgata til det nye vann- og avløpsnettet i Skårersletta, må vi stenge Swixgata i uke 19. Den vil være stengt i ca. 3 ½ måned. Når gata er stengt starter vi gravearbeider og i slutten av mai starter spuntarbeider.

Når Swixgata er stengt, må Skårerfaret benyttes som adkomst.

 

Swixgata og Løkenåsveien

Mindre arbeider i dette området knyttet til bygging av ny vei med tilhørende vann- og avløp vil fortsette.

 

Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Grunnarbeidene mellom Løkenåsveien og Sigurds vei fortsetter. Trygves vei vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring. Det er etablert en tilkomst mellom Trygves vei og Garchinggata.

Som tidligere varslet startet spuntearbeidene i krysset Trygves vei x Skårersletta i begynnelsen av denne uka. Dette arbeidet skal etter planen ta et par uker. Etter dette vil gravearbeidene og sveising av spunten pågå ut mai.

 

Sverres vei til Solheimsveien

Arbeider med masseutskifting for vei med tilhørende infrastruktur av østre del av Skårersletta mellom Bibliotekgata og Solheimsveien fortsetter.

Arbeidet med å legge rør for avfallssuganlegg og gatevarme vil fortsette sørover forbi Skårersletta 18 mot Skårerparken.

 

Kommunens tomt mellom Garchinggata og Trygves vei

Dette området benyttes til lagerområde og parkering for utbyggingen av Skårersletta og Skårerparken.

 

Hva er spunt og hvorfor spunter vi?

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke