Bildet viser hvor spuntarbeidene skal utføres. Klikk på bildet for større versjon.

Bildet viser hvor spuntarbeidene skal utføres. Klikk på bildet for større versjon.

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi spunte i krysset Trygves vei X Skårersletta. Arbeidene starter i dag mandag 2. mai og pågå i et par uker.

Hva er spunt og hvorfor spunter vi?

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke