Skårerparken skal bli en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Illustrasjon: Agaia, Bjørbekk & Lindheim og Lindheim

Skårerparken skal bli en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Illustrasjon: Agaia, Bjørbekk & Lindheim og Lindheim

Lørenskog sentrum skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal vi anlegge en hyggelig park, som skal hete Skårerparken. Kommunestyret har vedtatt gjennomføring av prosjektet. Mandag 2. mai starter anleggsarbeidene og høsten 2023 skal Skårerparken være ferdig.

Skårerparken kommer til å bli en frodig aktivitetspark for folk i alle aldre. Parken skal bli et godt sted å være med gode sitteplasser, møteplasser, områder for lek, aktivitet og opphold. Som et sosialt hjerte i parken skal det etableres en sirkelformet arena hvor det blir fontene om sommeren og skøytebane om vinteren.

Ved Skårerparkens nordvestlige hjørne, på vestsiden av Skårersletta, skal det opparbeides en mindre park som skal kunne ta imot flomvann ved store nedbørsmengder. Fra denne parken og oppover grøntdraget mot Rolvsrud stadion skal vi anlegge en enkel turvei som en del av den fremtidige grønne ringen i Lørenskog sentrum.

Langs østsiden av Solheim barnehage skal det etableres et parkdrag primært for å sikre at regn- og smeltevannet som samles langs østsiden av Løkenåsveien kan ledes i en kontrollert trasé inn til Skårerparken. Her bygger vi også en sti som vil fungere som en snarvei fra Lørenåsveien til sentrumskjernen.

 

Skårerparken skal ligge på friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei. Illustrasjon: Agaia, Bjørbekk & Lindheim og Lindheim.

Skårerparken skal ligge på friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei. Illustrasjon: Agaia, Bjørbekk & Lindheim og Lindheim.

Skårerparken skal forhindre flom og oversvømmelse i sentrum

Som følge av klimaendringene får vi mer og kraftigere regn, og Skårerparken kommer til å bli viktig for håndteringen av regn- og smeltevann i Lørenskog sentrum. I Skårerparken blir det dammer, grøntområder og et underjordisk magasin som vil fylles med vann når det regner. Dette vil redusere faren for flom og skade på bygg og annen infrastruktur.

 

Kommunen har høye miljøambisjoner

Vi har høye miljøambisjoner for Skårerparken og prosjektet har satt seg et mål om å redusere klimagassutslipp i hele prosjektet med minst 30-50% sammenliknet med et referanseprosjekt.

For å stabilisere massene i grunnen skal vi bruke multicem, som har et relativt lavere CO2-utslipp enn andre aktuelle produkter. Under lekeapparatene skal vi benytte resirkulert gummidekke og i anleggsfasen skal vi bruke elektriske maskiner, maskiner som bruker fossifritt drivstoff (HVO) og lastebiler som går på biogass. I tillegg skal vi i størst mulig grad benytte oss av lokalproduserte materialer.

Skårerparken gjennomføres som en samspillsentreprise mellom Lørenskog kommune som byggherre og Agaia AS som entreprenør.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårerparken.

 

Kontaktinformasjon

Samin Salehi
Prosjektleder
Telefon: 40 46 12 33
E-post: samsal@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke