Lørenskog kommune bygger om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i april.

 

Under bakken i Skårersletta legger vi metervis med trekkerør for nye kabler. De røde du ser i bildet er noen av dem.

Gamleveien-Skårerfaret

Vi skal utføre gravearbeider i fortauet i krysset Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området. Alternative gangveier blir skiltet.

Arbeid med å fylle masser for å etablere veien med tilhørende infrastruktur fortsetter.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet fortsetter. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Skårerfaret og Swixgata

Adkomsten til Skårersletta 52-58 og Swixgata flyttes noe lengre ut i Skårersletta. Dette er for å kunne utføre forgraving og spunting i Skårerfaret. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken for å stabilisere grunnen og for å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte. Dette arbeidet medfører endel støy

I Skårerfaret skal vi grave og spunte. Det må påregnes noe støy i forbindelse med dette arbeidet. Spunten som er satt langs Skårersletta 52-58 skal kappes og arbeider med oppfylling av grøfter og etablering av veien fortsetter. Av hensyn til sikkerheten blir det behov for å dirigere trafikken manuelt i perioder mens dette arbeidet pågår.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet begynner på dette strekket. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

 

Fra Ragnhildsvei og gjennom hele Skårersletta legger vi rør for avfallssug, et nytt system for avfallshåndtering i sentrum. Avfallssug er en renovasjonsløsning hvor husholdningsavfall (restavfall, matavfall og papir) kastes i nedkasttårn i et boområde. Videre suges det gjennom et rørsystem under bakken til en sentral hvor avfallet samles opp før det transporteres til et sorteringsanlegg.

Swixgata og Løkenåsveien

Mindre arbeider i dette området knyttet til veioppbygging og etablering av vann- og avløpsledninger.

 

Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

På denne strekningen skal vi fortsette arbeidet med å grave ut masser og støpe en bunnplate i byggegropa mellom Løkenåsveien og Sigurds vei.

Trygves vei vil fortsatt være stengt for trafikk ned mot Skårersletta og det er etablert en tilkomst mellom Trygves vei og Garchinggata. I Trygves skal vi legge om strømkabler.

I slutten av april legger vi om kjøremønsteret i Skårersletta mellom Løkenåsveien og Sigurds vei. Kjørebanen legges da inn mot Solheim barnehage for å kunne fortsette med spuntarbeider på den andre siden av Skårersletta.

 

Sverres vei til Solheimsveien

Arbeider med å bygge ny vei i østre del av Skårersletta mellom Bibliotekgata og Solheimsveien fortsetter.

Utenfor Skårersletta 10 og Skårersletta 18 skal vi fortsette arbeidet med å legge rør for gatevarme og avfallssug. Som følge av dette må innkjøringen fra Skårersletta til disse eiendommene stenges. Adkomst via Bibliotekgata og Sverres vei.

Vi skal også krysse Sverres vei med rør for avfallssug.

Adkomsten til Biblioteksgata vil bli flyttet noe for å kunne gjøre arbeider i veien.

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke