Lørenskog kommune legger nye vann- og avløpsledninger fra Skårerparken til Metro senter. Det eksisterende ledningsnettet i området er gammelt, og som følge av utbyggingen i sentrum er det behov for å øke kapasiteten på vannforsyningen. I den forbindelse må vi sprenge vekk fjellmasser i området mellom Sverres vei og Metro senter.

I det rødmerkede området skal vi sprenge vekk fjellmasser.

I det rødmerkede området skal vi sprenge vekk fjellmasser. Klikk på bildet for å få det større.

Sprengningsarbeidene skal gjøres på dagtid, og de har startet i dag og varer i første omgang frem til uken etter påske.

For sikkerheten til gående og syklende, må vi etablere midlertidige gangveier i området. Gangveiene er skiltet.

Vi har valgt en løsning som reduserer rystelsene ved sprenging for disse arbeidene. De som bor og oppholder seg i området vil likevel kunne merke rystelser når vi sprenger. Vi registrerer og holder øye med rystelsene for å se til at vi holder oss innenfor de tillatte verdiene.

Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå).

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om prosjektet. 

 

Kontaktinformasjon

Jan Erik Petersen
Prosjektleder
Telefon: 934 00 950
E-post: janpet@lorenskog.kommune.no
Rolf Storholm
Byggeleder
Telefon: 90 82 24 82
E-post: rst@hrprosjekt.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke