Skårersletta blir stengt fra Trygves vei/Sigurds vei til Løkenåsveien fredag 11. mars mellom klokken 5.00 og 6.00. Dette skyldes at vi skal flytte en stor anleggsmaskin (spunterigg) som benyttes i arbeidet med å bygge om Skårersletta. Alternative adkomstveier må benyttes i dette tidsrommet. Denne flyttingen kan også medføre noe støy. Vi beklager de ulemper dette medfører.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke