Lørenskog kommune skifter ut gamle vann og- avløpsledninger, etablerer en forbindelse mellom ledningsnettet i Nordliveien og Skårersletta og legger et nytt overvannsrør mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta.

I august 2021 var vi ferdig med strekningen fra Nordliveien til Åsen skole, og nå er vi i gang med arbeidene på strekningen fra cheerlederhallen ved Løkenåsen skole og frem til der hvor Nordlifaret og Løkenåsveien møter hverandre. Denne delen skal være ferdig til høsten.

For å få lagt vann- og avløpsledningen graver grøfter og sprenger vekk fjellmasser i Nordlifaret og i krysset ved Løkenåsveien. Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå).

Gjennom anleggsperioden må vi holde ett kjørefelt i Nordlifaret være stengt for bilister. Bilister blir henvist til Løkenåsringen for adkomst til Åsen og Løkenåsen skole. Det er satt ut omkjøringskilter på de aktuelle stedene på anlegget.

 

Mer informasjon om prosjektet

På prosjektets nettside kan du lese mer om arbeidene.

 

Kontaktinformasjon

Ersin Coskun
Prosjektleder
Telefon: 91 57 91 42
E-post: erscos@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke