Her er en oversikt over hvilke arbeider vi skal gjøre i forbindelse med ombyggingen av Skårersletta i februar.

Utenfor Triaden mot Gamleveien

I området mot Gamleveien fortsetter vi arbeidet med å grave ut og kjøre vekk masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger.

Det vil utføres gravearbeider i fortau i kryss Gamleveien x Skårersletta. Dette kan medføre mindre endringer i gangmønster i dette området.

Arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet fortsetter. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene. Det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

Mellom Skårerfaret og Swixgata

Adkomst til Skårerfaret der den krysser Skårersletta vil flyttes noe sørover ila. februar. Dette er en del av forberedelsene for tilkobling av eksisterende vann- og avløpsledninger i Skårerfaret til ny hovedtrasé etablert i Skårersletta. Gravearbeider i Skårerfaret vil begynne når vei er lagt om.

Mellom Swixgata og Løkenåsveien

Det vil jobbes med oppfylling over ny vann- og avløpstrasé i dette området.

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei og Skårerparken

Arbeider med utgraving av masser og avstivning av spunt med stålbjelker fortsetter i Sigurds vei, Løkenåsveien og Skårerparken.

På søndre side av Løkenåsveien fortsetter vi arbeidet med å skifte ut masser. I perioden er det planlagt å legge traseen for Løkenåsveien lengre sør.

I løpet av februar skal vi montere en kjørebru i Løkenåsveien. Arbeidet er antatt utført i slutten av februar. Deler av dette arbeidet må gjøres på nattestid når det er lite trafikk. Dette blir varslet særskilt.

Det vil foregå noe sprengingsarbeider i Sigurds vei.

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

Arbeider med masseutskifting av østre del av Skårersletta mellom Bibliotekgata og Solheimsveien fortsetter.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke