På strekningen av Skårersletta mellom Ragnhilds vei/Bibliotekgata og Solheimveien er vi nå ferdige med grunnarbeidene i den vestre halvdelen av veien (nærmest boligblokkene som utgjør Solheimtunet og Sølvbyggene). I begynnelsen av neste uke starter vi med grunnarbeidene i den østre halvdelen av veien (nærmest Metro).

Natt til fredag 21. januar og lørdag 22. januar i tidsrommet mellom klokken 21.00 og 07.00 skal vi gjøre arbeider for å forberede omlegging av trafikken. Det inkluderer flytting av sikring, skilting, flytting av bussholdeplass og endringer i gang- og sykkelveinettet. Det vil bli transport, tipping av masser, henting av utstyr og lignende også i andre deler av Skårersletta i forbindelse med disse arbeidene.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

Kartet viser gang- og sykkelveier og ny plassering for Lørenskog sentrum bussholdeplass. Klikk på kartet for større versjon.

Kartet viser gang- og sykkelveier og ny plassering for Lørenskog sentrum bussholdeplass. Klikk på kartet for større versjon.

Endringer for gående og syklende

Gang- og sykkelveien på østsiden av Skårersletta (nærmest Metro) blir stengt mellom Ragnhilds vei/Bibliotekgata og Solheimveien mens arbeidene i denne delen av veien pågår. I tillegg blir fotgjengerovergangen lengst nord i Skårersletta stengt. Gående og syklende må benytte gang- og sykkelveien på vestsiden av Skårersletta og gangbrua til Lørenskog sentrum bussterminal.

 

Nytt stoppested for Lørenskog sentrum bussholdeplass (nordgående retning)

Lørenskog sentrum bussholdeplass blir flyttet til sør for Bibliotekgata. Se vedlagte kart.

Busser i nordgående retning på linje 120 Grorud, 125E Helsfyr, 310 Fjerdingby og 315 Ahus benytter denne bussholdeplassen.

Lørenskog sentrum bussterminal er ikke berørt av arbeidene.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke