I begynnelsen av januar starter spuntearbeidene over Sigurds vei og videre inn i Skårerparken. Gang- og sykkelveien forbi Solheim barnehage flyttes da over på motsatt side av Skårersletta. Vi må som følge av dette stenge ett kjørefelt av Skårersletta på strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Løkenåskysset. Denne strekningen blir lysregulert mens disse arbeidene pågår, i første omgang fram til april 2022.

Kartet viser hvordan du kan komme deg fram i sentrum fra 4. januar 2022

Kartet viser hvordan du kan komme deg fram i sentrum fra 4. januar 2022

Garchinggata blir stengt for gjennomkjøring

For ikke å skape trafikkfarlige situasjoner i krysset Skårersletta x Løkenåsveien/Garchinggata i forbindelse med lysreguleringen, blir nedre del av Garchinggata stengt for gjennomkjøring. Garchingata blir stengt nedenfor innkjøringen til Apokjeden og den midlertidige parkeringsplassen som er etablert for Apotek 1 og Skårersletta 60.

Adkomst til Skårersletta 53-55, 52-58, 60, 61, Skårerfaret og Swixgata vil fortsatt gå via Nordliveien, Garchinggata og den midlertidige adkomstveien, som går inn på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget.

Denne delen av Garchinggata skal også bygges om og kommer derfor til å være stengt fram til sommeren 2023.

De trafikale endringene gjøres natt til 4. januar 2022.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke