Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres fram til jul.

 

Utenfor Triaden mot Gamleveien

I området mot Gamleveien fortsetter vi arbeidet med å grave ut og kjøre vekk masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger.

I tillegg skal vi starte arbeidet med å koble til de private vann- og avløpsledningene til det nye vann- og avløpsnettet mot øst. Som følge av dette vil vi måtte grave slik at vi kommer til ved de private ledningene, og det vil også bli behov for å stenge av vannet i perioder for de aktuelle eiendommene. Vi tar kontakt med den enkelte grunneier om dette.

For å kunne utføre dette arbeidet, må vi legge om gangveien mellom Bunnpris og NAV-bygget noe, og dette blir skiltet.

 

Mellom Skårerfaret og Swixgata

På strekningen mellom Skårerfaret og Swixgata er vi hovedsakelig ferdig med å grave ut masser for vann-, spillvann og overvannsledninger. Nå skal vi legge rør, ferdigstille kummer og fylle opp masser rundt disse.

 

Mellom Swixgata og Løkenåsveien

I dette området fortsetter vi arbeidet med å fylle opp masser og opparbeide veien.

 

Arbeider mellom Løkenåsveien og Sigurds vei, samt ved Skårerparken

Mellom Løkenåsveien og Sigurds vei skal vi grave ut masser og stive av spunten med stålbjelker.

I løpet av desember skal vi etter planen starte spuntearbeidene over Sigurds vei og videre inn i Skårerparken. Dette vil medføre endringer i trafikken i dette området. Vi kommer tilbake med mer informasjon om trafikkendringene før de trer i kraft.

Vi må sprenge vekk noe fjellmasser ved Løkenåsveien 5 (Salem kirke) i midten av desember. Vi kommer til å sende ut nytt varsel her http://www.lorenskogsentrumnabo.no før sprengningsarbeidene starter. I forkant av sprengningsarbeidene fortsetter gravearbeidene i dette området.

Som en del av forberedelsene for etablering av avfallssug og gatevarme i Skårersletta-prosjektet må vi felle bjørketrærne som står langs Skårerparken. Vi har hatt et ønske om å bevare disse trærne, men det lar seg dessverre ikke gjøre. Gravearbeidene kommer til å skade røttene, noe som vil føre til at trærne mister stabiliteten og kan velte.

 

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

I krysset Ragnhilds vei x Skårersletta, fortsetter arbeidet i grunnen, med utskifting av masser og tekniske installasjoner. Mot rundkjøringen i Solheimsveien pågår også arbeidet med tekniske installasjoner i bakken og utskifting av masser. Dette er arbeider som må ferdigstilles før trafikken flyttes over på østsiden av denne delen av Skårersletta. Vi regner med å flytte trafikken over på østsiden i januar. Noe av bakgrunnen for forsinkelsene i dette området er uforutsette installasjoner i grunnen som har medført at planlagte løsninger ikke lot seg gjennomføre.

 

Juleferie på anlegget

Vi parkerer anleggsmaskinene og tar juleferie på Skårerslettaprosjektet, så siste arbeidsdag før juleferien er torsdag 23. desember. Anlegget starter opp igjen med vanlig drift mandag 3. januar 2022.

Vi vil ønske alle en riktig god jul og et godt nyttår.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke