I forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsrør og overvannsrør bak Metro senter vil det denne uken starte arbeid med sprenging. Dette innebærer tiltransportering av materiell og utstyr, oppstart av boring før sprenging, og sprenging. Sprengingen vil mest sannsynlig ikke starte opp før i neste uke (uke 46).

I dette prosjektet er det stilt strengere krav til rystelser, og byggherre Lørenskog kommune har montert rystelsesmålere/vibrasjonsmålere i sameiet Skårer III og på Metro senteret. Selv om kravene er strengere, vil beboere kjenne at arbeidene pågår med tanke på støy og rystelser.

 

Området det vil utføres sprengningsarbeider i er markert i rødt:

Det kan forekomme arbeider utenom ordinær arbeidstid, før kl. 07.30 og etter kl. 15.30. Vi vil prøve å avvente støyende arbeider til etter 07.30, men det kan forekomme noe arbeider før. Arbeidstiden vil holdes innenfor lovens rammeverk.

JE Fjellsprenging, som utfører sprengningsarbeidet, vil varsle i forkant av sprengingene med høye pipelyder.

Sprengningsarbeidene vil skje i flere etapper, og det vil i denne omgangen være snakk om 1,5 – 2 ukers arbeid.

 

Kontaktinformasjon

Jan Erik Petersen
Prosjektleder
Lørenskog kommune
Telefon: 934 00 950
E-post: janpet@lorenskog.kommune.no

Rolf Storholm
Byggeleder
Lørenskog kommune
Telefon: 908 22 482
E-post: rst@hrprosjekt.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke