Natt til tirsdag uke 42 vil det bli satt ut sperring i Solheimveien og eksisterende sperring i Skårersletta vil flyttes. Arbeidet vil utføres i tidsrommet 23:00 (18.10.21) – 06:00 (19.10.21). Det må påregnes noe støy i forbindelse med dette.

Området det vil bli utført arbeid i er markert på bildet under.

 

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke