Fram til nå har vanlig arbeidstid i Skårersletta vært mandag-lørdag mellom klokken 7:00 og 19:00. Av hensyn til fremdriften blir arbeidstiden utvidet. Fra og med mandag 11. oktober skal vår entreprenør arbeide mandag-fredag i tidsrommet 7:00-19:30 og lørdager i tidsrommet 7:00-19:00.

Entreprenøren følger retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som blant annet regulerer støyende arbeid ved bygge- og anleggsvirksomhet i kommunen.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke