I Skårersletta pågår det nå arbeider i seks områder parallelt.

Utenfor Triaden mot Gamleveien

Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. I oktober skal det utføres utgraving og massetransport i søndre del av området mot Gamleveien.

Vi skal også grave ut for nye vann- og avløpsledninger ved nordre del av Triaden mot Skårersletta 61. Her vil det bli mye ut- og innkjøring av masser.

Mellom Løkenåsveien og Skårerfaret

I dette området skal vi grave ut masser, legge vann- og avløpsledninger og fylle tilbake masser. Arbeidene vil omfatte utgraving forbi Skårerfaret og legging av rør fra Swixgata mot Skårerfaret. Vi vil måtte endre kjøremønsteret i dette området mens arbeidene pågår. Tilkomst vil sikres med kjørebruer.

Mellom Løkenåsveien og Swixgata

Vi skal jobbe med å fylle opp og komprimere masser for vei på denne strekningen i oktober.

Skårerparken

Det vil fortsatt være anleggstrafikk inn og ut av Skårerparken ifm. arbeidene i Skårersletta.

Mellom Sigurds vei og Løkenåsveien

Denne uka starter vi arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsledningene i Skårersletta mellom Løkenåsveien og Sigurds vei.

Ledningene ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

Arbeidet med å sette spunt i dette området tar 5-6 uker. Spuntingen kommer ikke til å pågå kontinuerlig i denne perioden.

I tidligere varsler har vi informert om at spunt- og sprengningsarbeidene skal utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager. For å korte ned antallet dager med spuntarbeider kommer vi til å utføre spuntarbeider i hele arbeidstiden, mellom klokken 7:00 til 19:00.

Siden spunt skal settes i dagens vei, kommer det til å bli endringer i både kjøremønster og gangveier i andre halvdel av oktober. Dette vil bli skiltet.

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

Det vil pågå en del arbeider mellom Ragnhilds vei/Bibliotekgata og Solheimsveien. Dette omfatter blant annet arbeider med vannledninger, masseutskifting inn mot fasade på vestre side av Skårersletta og flytting av trafikk over på vestre side av Skårersletta. 

Arbeider i Ragnhilds vei

Det er ikke planlagt større arbeider i Ragnhilds vei i denne perioden.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke