Lørenskog kommune skal sikre at alle har rent og godt vann i springen. Store deler av vann- og avløpsnettet i Lørenskog sentrum er gammelt og modent for å byttes ut. I tillegg må vi oppgradere vann- og avløpsnettet som følge av utbyggingen i området og legge til rette for mer og kraftigere nedbør som følger av klimaendringene.  

I Skårersletta er gravearbeidene godt i gang, mellom Metro og Skårerparken (ved Sverres vei) har vi så smått startet og i løpet av kort tid starter gravearbeidene i Nordlifaret fra Løkenåsen skole til Skårer kirke. Neste år skal vi utføre omfattende arbeider i Skårerparken og i 2023 blir det arbeider i Løkenåsveien. 

Vi inviterer til informasjonsmøte for å orientere om arbeidene som skal gjøres og hvordan de vil påvirke sentrum og dere som bor i og bruker området. Møtet gjennomføres digitalt, via Microsoft Teams tirsdag 28. september klokken 18.00. 

Klikk her for å delta i møtet 

Dersom du ikke har Teams installertkommer du rett inn i en nettleser når du trykker på lenken. Du kan bli med i møtet herfra. Følg instruksene som kommer opp på skjermen. 
Her finner du mer informasjon om hvordan du deltar på Teamsmøter: https://support.microsoft.com/…/bli-med-i-et-m%C3%B8te… 

 

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke