I Skårersletta pågår det nå arbeider i seks områder parallelt.

Utenfor Triaden mot Gamleveien

Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området.

Mellom Løkenåsveien og Skårerfaret

I dette området vil det jobbes med utgraving, legging av vann- og avløpsledninger og tildekking av rør. Vi skal grave forbi Skårerfaret og legge rør fra Swixgata mot Skårerfaret. Det kan være at kjøremønsteret må endres i forbindelse med disse arbeidene. Vi kommer til å sikre at det er fremkommelig ved å legge kjørebruer.

Mellom Løkenåsveien og Swixgata skal vi skifte ut masser i september. Vi skal legge om høyspentkabler, grave ut masser, fylle tilbake og komprimere masser.

Skårerparken

Det vil være anleggstrafikk inn og ut av Skårerparken ifm. arbeidene som starter opp mellom Sigurds vei og Løkenåsveien.

Arbeider mellom Sigurds vei og Løkenåsveien

I september skal vi legge om høyspentkabler forbi Solheim barnehage. Etter at disse arbeidene er ferdigs i midten/slutten av september, begynner gravearbeider i østre del av Skårerfaret. Dette er forberedelser for spunt som skal settes i dette området. Oppstart av disse arbeidene er antatt i slutten av september/starten av oktober.

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

I løpet av september skal deler av oppgravd areal på vestre side av Skårersletta asfalteres. Trafikken blir lagt om i denne delen av Skårersletta i siste halvdel av september slik at vi kan starte arbeidene på østre side av Skårersletta på denne strekningen.

Arbeider i Ragnhilds vei

I Ragnhilds vei legger vi vann-, overvann- og spillvannsledninger. Disse arbeidene nærmer seg slutten, og veien åpnes for toveis-trafikk i midten av september.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke